Skip to main content

Što je autizam?

Autizam je neurorazvojni poremećaj koji se javlja do 3. godine života. Ovaj poremećaj utječe na uredan razvoj socijalne interakcije, komunikacijskih vještina i kognitivnog funkcioniranja. Osobe s autizmom imaju teškoća na području verbalne i neverbalne komunikacije kao i razvoju vještina igre. Oko 40% djece s autizmom ne razvija govor, dok  se kod 25-30% djece javljaju riječi s 12 do 18 mjeseci života, no poslije ih prestaju koristiti. Kod dijela djece s poremećajem iz spektra autizma jezik i govor se razvija tek u kasnijem djetinstvu. 

Koji su simptomi autizma?

Prema navodima National Autism Association rani znakovi autizma su:

 • Dijete se ne odaziva se na ime (čini se kao da dobro ne čuje)
 • Ne pokazuje prstom na predmete koji ga zanimaju
 • Ne igra se igra „pretvaranja“
 • Izbjegava kontakt očima
 • Više voli biti sam nego u društvu druge djece (posebno vršnjaka)
 • Pokazuje teškoće u razumijevanju svojih i tuđih osjećaja
 • Ne govori ili pokazuje kašnjenje u govoru
 • Često ponavlja riječi i fraze (eholalija)
 • Daje nepovezane odgovore na pitanja
 • Pokazuje uzrujanost pri najmanjim promjenama
 • Pokazuje specifične interese i pretjerana zanimanja za određene predmete
 • Maše ručicama, ljulja se ili trči u krug bez nekog vidljivog razloga
 • Pokazuje neuobičajene reakcije na senzoričke stimulacije (zvuk, svjetlost, okus, miris i izgled)
 • Nije vješto ili uopće nema razvijene socijalne vještine
 • Ponekad izbjegava ili se odupire fizičkom kontaktu
 • Ne pokazuje strah pred opasnostima i ne uočava ih 
 • Zamjenjuje zamjenice (npr. izgovara „ti“ umjesto „ja“ ili o sebi govori u 3. licu oslovljavajući se imenom)

Također mogu se javiti:

 • Neuobičajeni interesi i ponašanja
 • Snažni i neobični strahovi
 • Igra može biti nemaštovita (igra se igračkom uvijek na isti način)
 • U igri jako poštuje i pravi redoslijed (npr. reda igračke ili druge predmete uvijek na isti način i smeta ga ako igračke nisu tako 

poredane)

 • Pokazuje zanimanje za fragmente (npr. voli promatrati kako se okreću kotačići na autićima)

 

Kada se javiti stručnjaku?

Ponekad se roditeljima čini da se u najranijoj dobi dijete razvija uredno te da tek naknadno dolazi do regresije, što roditelji ponekad povezuju s nekim događajima koji su prethodili određenim odstupanjima ili se događaju u isto vrijeme (npr. cijepljenje i sl.). No,  većina znakova autizma prisutna je prije 2. godine. To je važno znati jer što se ranije započne terapija, to su rezultati bolji. Stoga se stručnjaku treba obratiti ukoliko dijete:

 • Ne odgovara smiješkom ili sretnim izrazom lica na približavanje i smješak druge osobe do 6. mjeseca života
 • Ne oponaša glasove i zvukove koje čuje u svojoj okolini, kao niti izraze lica do 9. mjeseca života
 • Ne proizvodi različite glasove i slogove niti “brblja na svom jezikom” do 12. mjeseca života
 • Ne pokazuje geste kao što je mahanje ili pokazivanje prstom prema predmetu do 14. mjeseca života
 • Ne igra se igra pretvaranja do 18. mjeseca života
 • Ne izgovara fraze od najmanje dvije riječi do 24. mjeseca
 • Nakon početnog izgovaranja riječi, prestaje govoriti i koristiti jezik i govor za ostvarivanje komunikacije u bilo kojoj dobi

 

Pripremila: 

Prof.dr.sc. Draženka Blaži, mag. logoped., redovita profesorica u trajnom zvanju na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; stručna savjetnica i supervizorica Logopedsko- rehabilitacijskog centra Blaži

Izvori:

 1. Blaži, D. (2016): Komunikacijski poremećaji – iskustva i mogućnosti. Paediatria Croatica (1330-1403), 60, 1, 160-166.
 2. Cepanec, M., Šimleša, S., Stošić, J. (2015): Rana dijagnostika poremećaja iz autističnog spektra – teorija, istraživanja i praksa. Klinička psihologija, 8, 2, 203-224.
 3. Nationalautismassociation.org/resources/autism-fact-sheet/
 4. Nationalautismassociation.org/resources/signs-of-autism/