Filter

Logoped

Rana intervencija i uloga logopeda pri postavljaju dijagnoze Poremećaj iz spektra autizma

Poremećaj iz spektra autizma (PAS) je poremećaj koji zbunjuje stručnjake i roditelje još otkada je prvi put prepoznat.…
Logoped

Govorno-motoričke sposobnosti djece s kašnjenjem u jezično-govornom razvoju 

Djecu koja imaju ekspresivni rječnik manji od 50 riječi i/ili u dobi od 24 mjeseca još nisu dosegla…
Logoped

Kako prepoznati autizam?

Što je autizam? Autizam je neurorazvojni poremećaj koji se javlja do 3. godine života. Ovaj poremećaj utječe na…
Logoped

Mucanje i slabija moždana prokrvljenost

Jedno od novijih istraživanja na području etiologije mucanja predstavljeno je u stručnom časopisu Human Brain Maping koje znanstvenicima…
Logoped

Važnost predmatematičkih vještina u usvajanju matematike

U predškolskoj  dobi  djeca razvijaju  čitav niz predvještina koje  su neophodne   za usvajanje  vještina  čitanja, pisanja i…
Logoped

Odnos između poticanja pismenosti u kućnom okruženju i školskog uspjeha

Istraživanje Nicole Lynn Alston-Abel i Virginie W. Berninger sa Sveučilišta u Washingtonu potvrdilo je da djeca koja su…
Psiholog

Što je dječja anksioznost?

Strahovi i različiti oblici anksioznosti sastavni su dio razvoja svakog djeteta. Procjenjuje se da preko 90% djece u…
Logoped

Selektivni mutizam

Što je selektivni mutizam? Prema Dijagnostičkom priručniku DSM-V  selektivni mutizam obilježava konzistentnu nemogućnost govora u specifičnim socijalnim situacijama…
Logoped

Jezične teškoće kao čimbenik rizika za nastanak teškoća čitanja i teškoća računanja 

Djeca s razvojnim jezičnim teškoćama na početku školovanja u visokom su riziku za otežano usvajanje vještine početnog čitanja…
Logoped

Prematurusi – istraživanje, intervencija i razvojni ishodi

U  skladu s viđenjem Svjetske zdravstvene organizacije, prerano rođenje djeteta (prematuritet) je opći zdravstveni problem te se smatra…