Što su razvojni miljokazi?

Razvojni miljokazi predstavljaju set funkcionalnih vještina koje većina djece može izvesti  u određenom rasponu kronološke dobi. Iako svaki miljokaz ima svoje dobne okvire, trenutak u kojem se određena vještina ili sposobnost kod pojedinog djeteta pojavila, može varirati jer je svako dijete zaista posebno 😊

Međutim, razvojni kalendar pomaže, kako stručnjacima, tako i roditeljima u praćenju razvojnog napretka djeteta. 

Važno je napomenuti da razvoj nije samo (fizički) rast već i ovladavanje širokom paletom vještina koje omogućuju savladavanje sve kompleksnijih zadataka. 

Stoga, razvojne miljokaze možemo podijeliti u nekoliko područja: 

 1. Razvoj (grube i fine) motorike
 2. Kognitivni/spoznajni razvoj
 3. Socio-emocionalni razvoj
 4. Komunikacijski i jezično-govorni razvoj

Probirni upitnik za preuzimanje

DIJETE U DOBI OD 0-3 MJESECA

KADA SE ZABRINUTI?

Kada Vaše dijete…

 • ne može držati glavicu dok je okrenut na trbuh
 • ne uspijeva skupiti usne pri dojenju ili iz kuteva usana gubi tekućinu
 • ne osmjehuje se
 • ne reagira na glasne zvukove
 • ne prati ljude ili predmete u pokretu unutar svog vidokruga

DIJETE U DOBI OD 3-6 MJESECI

KADA SE ZABRINUTI?

Kada Vaše dijete…

 • ne traži izvor zvuka pogledom
 • ne umiruje se na zvuk majčinog glasa
 • ne reagira na govor u blizini
 • odsutnost socijalnog smješka
 • izostaje „gukanje“ i pojava glasanja suglasnicima i samoglasnicima
 • glasanje je intonacijski jednolično

DIJETE U DOBI OD 6-12 MJESECI

KADA SE ZABRINUTI?

Kada Vaše dijete…

 • ne posjeda se
 • ne puže, ne diže se na noge
 • ne prohodava samostalno par koraka
 • ne traži skrivene predmete
 • ne oponaša okolinu
 • nema pokaznu gestu (ne pokazuje predmete prstom)
 • ne „brblja“ ili se glasa samo samoglasnicima
 • nema riječi sa značenjem

DIJETE U DOBI OD 1-2 GODINE

KADA SE ZABRINUTI?

Kada Vaše dijete…

 • samostalno se ne posjeda i ne podiže sa stolice
 • samostalno ne hoda
 • ne razumije i ne koristi funkcionalno (sa svrhom i namjenom tog predmeta) neke osnovne svakodnevne predmete
 • ne zanimaju ga slikovnice
 • ne imitira radnje iz okoline niti riječi koje čuje
 • ne slijedi osnovne, jednostavne jezične upute
 • ne proizvodi riječi ili su one vrlo slabo prisutne
 • ne spaja riječi u kratke dvočlane rečenice

DIJETE U DOBI OD 2-3 GODINE

KADA SE ZABRINUTI?

 • ako je motorički nespretnije s obzirom na grubu motoriku
 • ako nije samostalno pri pijenju iz čaše
 • ako ima teškoće u primanju predmeta s 2 prsta
 • ako ne koristi samostalno i spretno pojedine svakodnevne predmete i igračke
 • ako ne razvija igru s različitim predmetima i pri tome ne dovodi u vezu različite elemente
 • ako ne ostvaruje igru s elementima simbolike
 • ako ne pokazuje interes za vršnjake i često se osamljuje
 • ako ne voli slušati kratke priče
 • ako do dvije i pol godine ne govori u rečenicama
 • ako ima jake i česte neusklađenosti govornog disanja te prekide u govoru

DIJETE U DOBI OD 3-4 GODINE

KADA SE ZABRINUTI?

 • ako je govor teško razumljiv ili nerazumljiv užoj i široj okolini djeteta
 • ako ne može ispričati kratku priču
 • ako ne postavlja pitanja  i ako ne može voditi kratku konverzaciju 
 • ako je njegov govor gramatički vrlo nesročan
 • ako ne broji
 • ako ima česte „tantrume“ i ne uspijeva regulirati svoje ponašanje u skladu sa zahtjevima okoline
 • ako ne ostvaruje suradničku igru s drugom djecom u kojoj je prisutno pretvaranje, igranje uloga te razmjena igračaka
 • ako otežano koristi fine manualne predmete (bojicu, olovku, male škare, vilicu)
 • ako je nespretno u gruboj motorici