Skip to main content

U predškolskoj  dobi  djeca razvijaju  čitav niz predvještina koje  su neophodne   za usvajanje  vještina  čitanja, pisanja i računanja  te su ključ  kasnijeg akademskog uspjeha. Novija interdisciplinarna istraživanja dječjeg razvoja  usmjerena su na  njihovo jasno definiranje kako bi se, ne samo pravovremeno  prepoznalo djecu s razvojnim odstupanjima, već  i optimalno  poticalo  svu djecu u okviru predškolskih i ranih školskih programa. 

Opsežna longitudinalna studija  američkog  Sveučilišta u Tennesseu (Vanderbilt University ), pratila je uzorak 517  djece u dobi od 4 do 11 godina, koja  potječu iz obitelji lošijeg socioekonomskog statusa čije su pred-matematičke vještine slabije razvijene u odnosu na vršnjake iz obitelji urednog socio-ekonomskog statusa. Istraživače je zanimalo da li su njihove pred-matematičke vještine u dobi od 4 i 5 godina prediktori kasnijeg uspjeha u matematici. Djeca su testirana na kraju predškole i prvog razreda osnovne škole u općim vještinama i 6 matematičkih vještina (ujednačavanje, brojanje, uspoređivanje količine, razumijevanje pisanih brojeva, računanje i razumijevanje oblika). Na kraju petog razreda  testirano je njihovo matematičko znanje  (brojevi, algebra, geometrija). Rezultati su pokazali da su  predmatematičke  vještine  prediktori  matematičkih vještina  u prvom razredu, dok su vještine u prvom razredu prediktori matematičkog znanja u petom razredu osnovne škole. U predškolskom periodu snažnijim prediktorima su se pokazale vještine ujednačavanja, brojanja i uspoređivanja. Kasnije, u prvom razredu, uz ujednačavanje to su razumijevanje  broja  i računanje.  

Voditelji  ove studije ukazuju na važnost rezultata u kreiranju predškolskih i ranih školskih programa matematičkog znanja. Tako bi se, izuzev brojanja i računanja, koji su uglavnom zastupljeni navedenim programima, veći naglasak trebalo  staviti na vještine uspoređivanja i ujednačavanja. 

Ovakvi podatci posebno su važni i za osmišljavanje materijala u dijagnostičke i terapijske svrhe, kako bi se djeca s razvojnim odstupanjima u predmatematičkim vještinama pravovremeno prepoznala i uključila u optimalan program poticanja  istih.

 

Pripremila : 

Helena Obučina, mag.logoped., doktorandica Poslijediplomskog doktorskog studija Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, logoped u Logopedsko-rehabilitacijskom centru Blaži

 

Izvor:

Rittle-Johnson, B., Fyfe, E.R, Hofer, K.G, Farran,D.C (2016): Early Math Trajectories: Low-Income Children’s Mathematics Knowledge From Ages 4 to 11. Child Development, DOI: 10.1111/cdev.12662